Skip to the content

Tjenester

Grunnerverv

Vi har mye erfaring med grunnerverv. Trenger du hjelp til ditt grunnerverv eller er du bare nysgjerrig, da kan du klikke inn her og lese mer omkring hvordan vi kan hjelpe deg. 

Women working on railroad

Landmåling

Landmåling og geodesi er en kjernevirksomhet i Terratec. Vi disponerer topp moderne utstyr og har medarbeidere med lang erfaring.

Flyfotografering

Flybåren datafangst

Terratec tilbyr høyoppløselig fotografering både for opptak av skråfoto og av tradisjonelle vertikalbilder med digitale kamera.

Byggesøknads dokumenter

Byggesak

Går du med planer om å bygge? Terratec kan bistå deg i mange faser av byggeprosjektet. Kommunale søknader, juridisk rådgivning, prosjektering plassering og kontroll av nybygget er fagfelt vi kjenner godt.

Bilbåren laserskanning

Bilbåren laserskanning er en godt etablert produksjonsmetode i Terratecs verktøykasse, og dette er en effektiv måte å samle inn et omfattende datagrunnlag.

VLX datafangst i bygg

Laserskanning av bygg

Med moderne teknologi dokumentere og generer vi digital tvilling av ditt bygg!

Drone

Bruk av drone er en kostnadseffektiv metode for å kartlegge mindre områder på kort tid.

Kartlegging og punktsky - Ålesund

Kartleggingstjenester

Terratec tilbyr en rekke produkter basert på de data vi samler inn. Kartet er en avbildning, presentasjon, eller en fremstilling av den virkelige geografiske verden.

3D modeller

Terratec kan levere objekt basert og "mesh" 3D-bymodeller i LOD1, LOD 2, LOD3 eller LOD4 (BIM). Terrengmodeller (DTM/DEM) og Overflatemodeller (DOM/DSM). Vi tilbyr også bredt spekter av 3D filformater. Vi har integrert med ledende programvare for visning av 3D-data.

Måling med lacertracker.

Industriell oppmåling

Terratec utfører industrimåling til olje- og gassindustri, mekanisk industri, prosessindustri, kraftverk osv. Prosjektene kan være både store og små med varierende varighet.

Undergrunnskartlegging

Se det usynlige! Er du interessert i å vite hva som er i bakken under deg? - Terratec tilbyr målinger med georadar for deteksjon og kartlegging av infrastruktur og lagdeling under overflaten. 

TerraPos

TerraPos er egenutviklet programvare for beregning av nøyaktig posisjon og orientering for bevegelige sensorer.

Analyse og rådgivning

Digitale sensordata samlet inn fra ulike plattformer er verdifulle data for videre analyse. Terratec har stor erfaring med å utfører slike analyser.

Mapspace login

Mapspace

MAPSPACE er Terratec sin online viewer. MAPSPACE gir mulighet for å se på ortofotos, skråbilder, streetviews (360 graders bilder), laserdata / punktskyer, kartlegging m.m.

Batymetri

Batymetri

Med batymetrisk laserskanning (grønn laser) i sjø og ferskvann inkludert elver. Ved hjelp av moderne teknologi samler Terratec inn laserdata både på land og i vann, ved hjelp av flybåren laserskanning.