Skip to the content

Korona situasjonen – Aktivitet i Terratec

Det har nå oppstått en situasjon som har satt hele verden på prøve. Norge som nasjon har mer eller mindre erklært unntakstilstand. Det manes nå til at vi utviser solidaritet og stiller opp i en nasjonal dugnad for å sikre at skadevirkningene av dette viruset skal bli minst mulig.

 

Terratec vil etter beste evne delta i denne dugnaden gjennom å forholde seg til de pålegg og råd som til enhver tid vil bli gitt fra norske myndigheter. De tiltakene vi nå ser konturene av vil etter all sannsynlighet få store konsekvenser for det norske samfunnet, spesielt på kort sikt. Vi må også være forberedt på at tiltakene vil påvirke Terratec og få betydelige konsekvenser både for Terratec sine ansatte og for Terratec som selskap, selv om vi vil gjøre det som står i vår makt for å redusere tapene og skadene dette vil påføre oss.

 

Vårt mål er å opprettholde en normal drift så lenge som mulig. I tillegg til nasjonale krav og råd, har vi innført nødvendige ekstra tiltak for å sikre at vi vil kunne opprettholde en så normal operasjon som mulig. Vår vurdering er at en rekke av våre operasjoner ikke tilhører en risikogruppe verken når det gjelder å bli smittet eller å spre smitte. For kritiske operasjoner har vi skilt de som deltar i produksjonen i flere arbeidslag som fysisk ikke vil komme i kontakt med hverandre. Dette gjelder piloter, operatører og personell for dataprosessering.

 

Landmålingstjenster: Vil gå som normalt med pålegg om å følge myndighetens råd om avstand, håndhygiene etc.  Spørsmålet her vil være hvor lenge vi har oppdrag som kan utføres etter hvert som flere aktiviteter vil stenges ned.

 

Datainnsamling:  Datainnsamling med fly, bil og helikopter vil gå tilnærmet som normalt. Vi har alt operativt personell med nødvendige fotolisenser på plass og ingen av disse vil bli utsatt for noen form for karantene så lenge det kun vil være snakk om norske operasjoner. Vi vil ha et eget oppsett i Sverige som foreløpig vil betjene det øvrige Nordiske markedet.

 

Alle funksjoner som kan utføres fra hjemmekontor, blir nå utført fra hjemmekontor. Ledelse og kritiske funksjoner i administrasjonen er nå adskilt for å sikre kontinuitet i drift ved sykdom.