Skip to the content

Landmåling

Alt text

Landmåling er grunnlaget for alle typer bygg-, kraft- og samferdselsprosjekter. TerraTec gjør innsamling av geodata for bygg-, kraft- og anleggsbransjen.

  • Landmåling
  • Laserskanning
  • Georadarmålinger

Mobile mapping (bilbåren laserskanning og fotografering) 
Vårt mål er å bygge tillit og etablere gode, langsiktige relasjoner til våre kunder. Det har vi klart ved å levere etterspurte produkter, med riktig kvalitet til ønsket tid.

 

 
Too far

Too far

Too far