Skip to the content

Stavanger

Terratec sitt kontor i Stavanger består av 13 ansatte med bred kompetanse innenfor vårt fagfelt.  

Eiendomsseksjonen har 4 ansatte som jobber med eiendomsrådgivning, oppmåling etter matrikkeloven, grunnerverv, seksjonering mm.  

Vi har ni oppmålingsingeniører med kompetanse til å levere tjenester for både verfts og offshoreindustrien samt tradisjonell landmåling/stikking, skanning, dronekartlegging, masseberegning mm.  

Terratec AS er Nordens ledende oppmålingsfirma og leverer alle mulige tjenester. Vi i Stavanger leverer også totalprodukter der vi benytter oss av mer avanserte sensorer lokalisert ved hovedkontoret i Oslo. 

Kontoret vårt er i Vestre Svanholmen 12, 4313 Sandnes.

Du kan også nå oss på:

E: stavanger@terratec.no