Skip to the content

Forskning og utvikling

Terratec er en bedrift som har høy fokus på innovasjon og utvikling og dette har vært en kritisk suksessfaktor for selskapet. Mye av selskapets historie er skrevet utfra en nysgjerrighet og en søken etter å se hvordan ny teknologi kan muliggjøre nye og bedre måter å samle inn og behandle geodata på, til gode for våre kunder. 

Vi har en egen teknologiutviklingsavdeling som har ansvar for å følge med på og teste ut ny teknologi, utvikle spesialløsninger for innsamling av geodata og drive utviklingsprosjekter i samarbeid med resten av bedriften, kunder og andre interessenter. 

Terratec har drevet flere utviklingsprosjekter i samarbeid med Innovasjon Norge, Forskningsrådet og andre utviklingsinstitusjoner og har også et tett samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Norge. 

Har du en ide om et utviklingsprosjekt hvor Terratec kan være en interessant samarbeidspartner? Da må du gjerne ta kontakt med oss.