Skip to the content

Verdier

Kjerneverdiene i Terratec sammenfattes i disse ordene: Troverdig - kompetent - omsorgsfull

Troverdig
Terratec skal bygge tillit gjennom høy etisk standard, gode leveranser, åpenhet og etterrettelighet. Terratec er en lansiktig industriell aktør som er avhengig av gode relasjoner til kunder, leverandører, myndigheter, ansatte og eiere.

Kompetent
Terratec skal ha høy kompetanse i alle ledd. kompetansen inkluderer god forståelse av kundens og markedets behov, økonomi, avtaler og mulighetene som ligger i utnyttelse av ny teknologi. Dette innebærer også at Terratec skal stille store krav til kvaliteten på selskapets teknologiske utstyr og løsninger, samt til leveransene fra selskapets ansatte. Terratec skal påse at alle operasjoner utføres på en sikker måte.

Omsorgsfull
Terratec skal se og bry seg om folk, og opptre støttende og utviklende. Selskapet skal ha en uformell tone, og det skal være korte avstander mellom ulike nivåer i organisasjonen. Terratec skal være en attraktiv arbeidsplass som stimulerer til faglig og personlig utvikling.