Skip to the content

Tjenester

Grunnerverv, rettighetserverv og ekspropriasjon

Vi har ansatte med lang og bred erfaring innen erverv av grunn og rettigheter for offentlige og private utbyggere. Vi påtar oss erverv av alle typer e ...

Byggesak

Landmåling og geodesi er en kjernevirksomhet i Terratec. Vi disponerer topp moderne utstyr og har medarbeidere med lang erfaring.

Landmåling

Landmåling er grunnlaget for alle typer bygg-, kraft- og samferdselsprosjekter. TerraTec gjør innsamling av geodata for bygg-, kraft- og anleggsbransjen.

Terratec Cesna 208 Caravan (LN-LOL)

Flybåren datafangst

Flybåren datafangst er en fellesbetegnelse for datafangst hvor en avansert sensor installeres i enten fly eller helikopter. Helikopter benyttes oftest ...

Bilbåren laserskanning

Bilbåren laserskanning er en godt etablert produksjonsmetode i Terratecs verktøykasse, og dette er en effektiv måte å samle inn et omfattende datagrun ...

Laserskanning av bygg

Med moderne teknologi dokumentere og generer vi digital tvilling av ditt bygg! Når du skanner innvendige områder er det avgjørende datainnsamlingen u ...

Drone

Bruk av drone er en kostnadseffektiv metode for å kartlegge mindre områder på kort tid. Droner benyttes for å fotografere et definert område eller obj ...

Kartleggingstjenester

Terratec tilbyr alle typer kartlegging. Hovedsakelig utføres kartlegging ved hjelp av fotogrammetriske metoder med bilder tatt fra luftbårne kamera, m ...

3D modeller

Med all den detaljerte oppmålingen som Terratec utfører er det uendelige muligheter for å levere 3D-modeller av terreng, kystlinjer, bygg, hele byer, ...

Analyse og rådgivning

Digitale sensordata samlet inn fra ulike plattformer er verdifulle data for videre analyse.  Terratec har en unik kompetanse på behandling av disse d ...

Industriell oppmåling

Terratec leverer industrielle oppmålingstjenester til bl.a. olje- og gassindustrien, mekanisk industri, prosessindustrien, og kraftindustrien. Våre i ...

Undergrunnskartlegging

Landmåling er grunnlaget for alle typer bygg-, kraft- og samferdselsprosjekter. Terratec gjør innsamling av geodata for bygg-, kraft- og anleggsbransj ...

TerraPos

TerraPos er egenutviklet programvare for beregning av nøyaktig posisjon og orientering for bevegelige sensorer. Programvaren er basert på etterprosess ...

MAPSPACE

MAPSPACE er Terratec sin online viewer. MAPSPACE gir mulighet for å se på ortofotos, skråbilder, streetviews (360 graders bilder), laserdata / punktsk ...

Batymetri

Terratec har lang erfaring med batymetrisk laserskanning (grønn laser) i sjø og ferskvann inkludert elver. Med hjelp av moderne teknologi samler Terra ...