Skip to the content

Bygningsmodeller (BIM)

Skal du rehabilitere et bygg men mangler tegninger? Eller har du ferdigstilt et bygg og ønsker en dokumentasjon som kan overføres til forvalter av bygget? 

3D laserskanninger er en etablert metode for å dokumentere bygg med god nøyaktighet. Terratec har lang erfaring med skanning fra statiske og mobile laserskannere. Det vil være kravene til sluttproduktet som avgjør hva slags metode som vil gi den mest kostnadseffektive løsningen.

Resultatet fra alle sensorene er en punktsky som er målestokk-riktige og leveres i avtalt koordinatsystem, gjerne i et innsynsverktøy med muligheter for å måle avstander og hente ut koordinater.

Punktskyene kan også benyttes til å sammenligne as-built situasjon med design-modell, eller til å utføre analyser som kollisjonskontroll. Det er mange eksempler hvor skanning har gitt store besparelser ved at en geometrisk konflikt oppdages i god tid før bygging eller modifikasjon starter.

Punktskyen vil i mange tilfeller også brukes til å 3D modellere en geometrisk nøyaktig BIM-modell som danner grunnlaget for samhandlingen mellom de ulike fagmiljøene i prosjektet. 

Vi leverer ofte en IFC-fil fra modelleringen til bruk i annen programvare som f.eks. ArchiCAD, Solibri, Navisworks eller liknende. Vi følger normalt kravene i Statsbygg sin BIM manual, hvis ikke annet er særskilt avtalt med kunden.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål omkring BIM og 3D-modellering.