Skip to the content

Overflatemodeller

Fra laserdata vil det være mulige å lage en overflatemodell (DOM/DSM). Denne overflatemodellen vil definere overflaten som vil bestå av de høyeste punktene. Modellen vil derfor innbefatte terreng, vegetasjon og andre bygningsmessige anlegg. Ved å inkludere alle oppstikkende objekter vil man ha et godt grunnlag for å utføre beregninger av signalstyrke til f.eks. radiosignaler eller støy med god nøyaktighet.

Dersom det eksisterer overflatemodeller for samme område fra ulike tidsrom vil en endringsanalyse avsløre hvor det har forekommet endringer som følge av menneskeskapte eller naturskapte endringer.