Skip to the content

Prosjekteringsunderlag

Med detaljerte innmålinger som utgangspunkt genererer vi digitale grunnlag for arkitekter, rådgivende ingeniører og andre planleggere.

Vi leverer detaljerte terrengmodeller som dokumenterer detaljer helt ned på centimeteren. Våre terrengmodeller baserer seg på data samlet inn med alt fra tradisjonell oppmåling med GPS og totalstasjon, bakkebasert skanning, bilbåren skanning og luftbåren skanning. Med en god kombinasjon av forskjellige innsamlingsmetoder, kan vi gjenskape eksisterende situasjon på det nivå som kunden har behov for. 

I tillegg til detaljerte terrengmodeller leverer vi tilhørende vektorisering ut fra kundens ønsker. Avhengig av innsamlingsmetode, vil vi kunne dokumentere detaljer ned på centimeteren. Objekter slik som stolper, linjestrekk, koblingsbokser, skilt og annet er vanlige objekter som blir vektorisert i prosjekteringsunderlaget. 

Det skal være enkelt å ta i bruk prosjekteringsunderlag fra Terratec. Vi legger stor vekt på å tilrettelegge leveransene slik at enkelt lar seg lese inn i den CAD/GIS-programvaren som kunden har. Trenger kunden opplæring i bruk av punktsky vil vi også bistå med det.