Skip to the content

Terrengmodeller

En detaljert og nøyaktighet terrengmodell (DTM/DEM) kan etableres fra laserdata. Terrengmodellen etableres enten ved kun å benytte punkter definerte som terreng i laserdata, eller i kombinasjon med brytlinjer.

Laserdata gir store datamengder og ofte vil det være praktisk å redusere datamengden i de ferdige terrengmodellene. Dette gjøres ved å foreta en siling av punktene hvor knekkpunktene i terrenget beholdes og punkter som ikke i vesentlig grad påvirker modellen ekskluderes.

Terrengmodeller leveres som sømløse triangulerte (TIN) overflatemodeller, hvor det kan legges på egenskaper innenfor definerte arealer. Disse egenskapene kan hentes fra markslagsmodeller eller etter egne ønsker.

En nøyaktig og pålitelig terrengmodell (DTM) vil være verdifull under prosjektering av ny infrastruktur som veier, jernbane, kraftlinje og kan brukes til å beregne masseforflytninger og kostnader knyttet til dette mellom byggherre og entreprenør.