Skip to the content

Analyse og rådgivning

Digitale sensordata samlet inn fra ulike plattformer er verdifulle data for videre analyse. 

Terratec har en unik kompetanse på behandling av disse dataene, som ofte utgjør store datamengder. Vi har god kompetanse på utførsel og vurdering av analyser.

Vi utfører en rekke analyseoppdrag på vegne av kunder i alle segmenter. 

Innenfor behandling av geodata innehar Terratec høy kompetanse i Norge og vi har mange kunder i ulike segmenter som ser nytten av å kunne benytte oss til å utføre avanserte analyser. 

Ta kontakt om du har behov for analyser eller rådgivning. 

 

Vegetasjonsanalyse

Vi kan tilby vegetasjonsanalyse langs kraftlinjer, veg og jernbane samt arealkartlegging av treslag ...

Veikurvatur og siktanalyse

For at trafikksikkerheten på veien skal ivaretas blir det stilt krav til blant annet fri sikt og svi ...

Konfliktanalyser

I Terratec gjennomfører vi ofte konfliktanalyser i forbindelse med infrastruktur. Det kan være i for ...

Asfalt- og veianalyse

Laserskanning har vist seg å være en effektiv måte å dokumentere veidekkets tilstand på, ved fastset ...

GIS

Stedfestede data får betydelig merverdi når de blir brukt i GIS (Geografisk Informasjons System). G ...

Mengde – og masseberegning

Terratec utarbeider mengdeberegning for ulike parter. Vi arbeider både med større utbyggere, entrepr ...

Kurs

Terratec er et kompetansesenter innenfor geomatikk, behandling av geodata, posisjoneringsløsninger o ...