Skip to the content

Asfalt- og veianalyse

Laserskanning har vist seg å være en effektiv måte å dokumentere veidekkets tilstand på, ved fastsettelse av definerte veitekniske mål som blant annet spordybde, tverrfall og jevnhet på dekket. På denne måten kan avvik fra definerte krav til veiens overbygning identifiseres og målsettes.

En slik analyse er dermed et svært viktig hjelpemiddel for å sikre god drift og vedlikehold av et trygt veinett. Veianalyse benyttes også av både byggherre og entreprenør for dokumentasjon og kontroll av utført entreprise i veikontrakter. Analysemetoden er også egnet til måling og dokumentasjon av ujevnheter på andre typer dekke, som rullebaner.

Terratec benytter moderne teknologi for effektiv og komplett innsamling av data fra målebil som opereres i normal trafikk. Systemet som benyttes er en oppgradert versjon av målebiler benyttet av Statens vegvesen til regelmessige dekketilstandsmålinger. Gjennom deltakelse på årlige kontroll og kalibreringssamlinger er Terratec en godkjent leverandør av målinger for Statens vegvesen og leveranser av dekketilstandsmålinger inn i NVDB (Nasjonal vegdatabank).

Terratec har utviklet en løsning for visuell fremstilling av analysene gjennom en webbasert innsynsløsning. 
I tillegg har vi mulighet for å kombinere laserskanningen med georadarmåling slik at man i tillegg får en dokumentasjon av underbygningen. Les mer om undergrunnskartlegging og georadarundersøkelser.