Skip to the content

GIS

TIN modell for tunnel og overflate inn i ArcGIS online

Stedfestede data får betydelig merverdi når de blir brukt i GIS (Geografisk Informasjons System).

GIS-løsningen presenterer dataene på en lettfattelig måte for brukeren og gjør det enkelt å ta i bruk dataene, f.eks. til analyser eller rapportering tilpasset hver enkelt brukers behov. 

Ved større geografiske datasett med vedlikeholdsbehov, kan Terratec tilby et forvaltnings GIS. I dialog med kunden finner vi et stabilt og lett tilgjengelig miljø. Terratec vil tilrettelegge en løsning der kunden selv har mulighet til å oppdatere sine data, eller så vil vi bistå med de nødvendige oppdateringene etter behov.