Skip to the content

Konfliktanalyser

I Terratec gjennomfører vi ofte konfliktanalyser i forbindelse med infrastruktur. Det kan være i forbindelse med spesialtransport hvor det skal undersøkes om transporten kan gjennomføres uten å treffe noe langs veien eller jernbanen.

Det kan være i tunneler der kravene til frittromsprofilen stadig endres i takt med at lastebiler, busser og tog blir større. Et annet område hvor konfliktanalyse er relevant er i forbindelse med kraftledninger der vegetasjonen langs traséen vokser og kan skade ledningene dersom de velter eller får lov å vokse fritt. 

Som grunnlag for disse analysene bruker vi vanligvis laserdata som bearbeides slik at de egner seg for den aktuelle analysen. Her er det viktig med informasjon fra oppdragsgiver om hvilke parametere som skal legges til grunn. 

Ønsker du mer informasjon om konfliktanalyser, så ta kontakt med oss.