Skip to the content

Kurs

Terratec er et kompetansesenter innenfor geomatikk, behandling av geodata, posisjoneringsløsninger og andre spesialfelt innenfor fagområdet. Vi opplever noen ganger at våre kunder har begrenset med kompetanse på eksempelvis bruk av punktsky. Da vil et spesialkurs fra Terratec hjelpe brukeren i gang med å nytte dataene en har mottatt, og dermed høste det fulle potensiale.  

Terratec har over mange år hatt tett samarbeid med opplæringsinstitusjoner og utfører forelesinger for studenter. Vi har profesjonelle kursholdere og kan sy sammen en opplæringspakke som ivaretar dine behov.

Ta gjerne kontakt om du ønsker at vi setter sammen et kursopplegg for deg og din bedrift.