Skip to the content

Mengde – og masseberegning

Eksempel på tverrsnitt for grøft

Terratec utarbeider mengdeberegning for ulike parter. Vi arbeider både med større utbyggere, entreprenører og private aktører for å produsere en korrekt og presis mengdeberegning for det pågjeldende oppdraget. Beregningen kan gjennomføres både ut fra egne målte data eller eksisterende data. Vi har inngående kjennskap til kvaliteten og risikogrupper, relatert til de ulike metoder og instrumenter som benyttes for generering av data der danner grunnlag for mengdeberegningene. Dette er Terratecs store styrke, dermed sikre vi nøyaktige mengdeberegning.

Mengdeberegningen dokumenteres i henhold til kontrakt. Vi har inngående kjennskap til både NS3420 og prosesskoder og er dermed en viktig støttespiller for våre oppdragsgivere både på mengdeberegning og kontraktsoppfølgning.

Flere av vår ansatte sitter daglig og kontrollerer og beregner mengder for både større og mindre prosjekter. Beregningen gjennomføres hovedsakelig i Gemini Entreprenør.