Skip to the content

Terrenganalyse (flomanalyse, helningsanalyse)

Med en heldekkende og detaljert terrengmodell vil du ha et godt grunnlag for å gjøre videre analyser vedrørende vannføringer eller endringer mellom ulike tidsperioder. Dette vil være et nyttig verktøy for planlegging av infrastruktur som ikke skal være utsatt for flomfare. Samme grunnlag kan også benyttes for å beregne hvor det er mest hensiktsmessig for plassering av avløpssystemer for å ta unna store nedbørmengder.

Helningsanalyse kan utføres ved å beregne gradienter for skråninger, dermed kan en utpeke områder som er spesielt utsatt for ras. Dersom det eksisterer terrengmodeller for samme område fra ulike tidsrom vil en endringsanalyse avsløre hvor det har forekommet endringer som følge av menneskeskapte eller naturskapte endringer.