Skip to the content

Bilbåren laserskanning

Bilbåren laserskanning er en godt etablert produksjonsmetode i Terratecs verktøykasse, og dette er en effektiv måte å samle inn et omfattende datagrunnlag.

Terratec AS tilbyr bilbåren laserskanning gjennom våre Mobile Mapping-systemer:

  • Optech LYNX SG1
  • ViaTech system (Z&F profiler, ViaIRI og Viafoto)

Ved hjelp av laserskannere montert bak på bilene kan vi innhente millioner av punkt per sekund mens vi kjører opp til 80 km/t. Punktene blir georeferert ved hjelp av GNSS og IMU samt kontrollpunkt på bakken, og sammen danner de en meget detaljert punktsky velegnet til etablering av 3D vektorobjekter, og videre grunnlag til etablering av trekantmodell (TIN).

Sensorene er optimale for å samle inn store mengder data på kort tid, og spesielt i områder hvor det er vanskelig å komme til med tradisjonell landmåling, f.eks. trafikkert veger og flyplasser, tunneler, jernbaner, bykjerner osv. Med denne metoden for datafangst kan det samles inn data uten at trafikken forstyrres eller at kjørespor må avsperres.

Når vi laserskanner fra bil får vi et godt og detaljert datagrunnlag fra området. Dette prosesseres på kontoret og vil danne grunnlaget for en rekke produkter. 

Videoen under viser laserskanning av Bislett stadion i forkant av nytt løpedekke. Leveransen er en overflatemodell der viser avvik i forhold til et teoretisk plan. 

Bilbåren laserskanning kan utføres på mange måter. Vi kjører med bilene våre på veier, i tunneler, i gruver og inne i bygninger. Vi plassere også bilene på togvogner for å laserskanner jernbaner, og har til og med hatt bilene på båter for å laser skanne fra sjøsiden. Se videoen under, der vi laserskanner havnefronten i Stockholm Stad. Vi har laserskannet alle veier i Stockholm, et stort prosjekt på nærmere 4000 km veien og sjølinje.

Samtidig med laserskanningen foretas opptak av bilder og video. Dette er data med svært stor nytteverdi for dokumentasjon, i forbindelse med byggemøter, og som erstatning for befaring. Bildene er 360 graders streeview, og vi kan tilby dataene tilrettelagt i en egen webviewer som muliggjør enkel orientering langs prosjektstrekningen på kontoret.