Skip to the content

Byggesak

Går du med planer om å bygge? Terratec kan bistå deg i mange faser av byggeprosjektet.
Kommunale søknader, juridisk rådgivning, prosjektering, plassering og kontroll av nybygget er fagfelt vi kjenner godt.

Eiendomsrådgivning

Eiendomsrådgivning    Fast eiendoms rettsforhold reiser mange spørsmål og skaper noen ganger kreve ...

Dispensasjonssøknader

For å kunne realiser dine planer, må du kanskje bygge litt ut over de begrensningene som byggereglen ...

Klage på vedtak

Vilkårlig byggesaksbehandling? Har du opplevd urettmessig avslag på din byggesøknad? Er det stilt u ...

Delingssøknad

En eiendom kan deles i en eller flere nye parseller. Parsellen matrikkelføres og tinglyses som egne ...

Arealoverføring

Areal eller volum kan overføres mellom tilgrensende eiendommer uten at arealet blir opprettet som eg ...

Grensejustering

Ved grensejustering kan en overfører mindre arealer mellom to tilgrensende eiendommer. Arealet kan ø ...

Seksjonering

Hvis en eiendom skal eies av flere personer sammen, og eierne skal ha enerett til hver sin bruksenhe ...

Plassering og beliggenhetskontroll

Husplassering handler om å prosjektere, plasser og kontrollere et byggetiltaks plassering. Tiltaket ...

Oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning på oppdrag fra Stat og kommunerDersom kommunen har kapasitetsproblemer kan vi s ...

Byggesøknad

Terratec prosjekterer, søker om tiltak og utfører plassering og beliggenhetskontroll. I 2021 har vi ...

Kommunal saksbehandling

Kommunal saksbehandling  Byggesaksbehandling  Terratec levere byggesaksbehandling til kommuner ...