Skip to the content

Arealoverføring

Areal eller volum kan overføres mellom tilgrensende eiendommer uten at arealet blir opprettet som egen eiendom. Arealoverføring kan benyttes der en eiendom skal overføre arealer større enn 500 kvm til en tilgrensende eiendom. Terratec vet hvilke krav som stilles og kan hjelpe til med søknadsprosessen.

Ved arealoverføring stiller plan- og bygningsloven de samme krav til de "endrede" eiendommene som ved en opprettelse av ny eiendom ved fradeling. Kjernen er at det ikke må opprettes eiendommer som er uegnet til bebyggelse.

Det følger av matrikkelovens § 15 og matrikkelforskriften § 33 at før en arealoverføring kan finne sted, må følgende være på plass:

  • Det skal foreligge erklæring fra panthavere om pantefrafall
  • Ved arealoverføring mellom to eiendommer med ulike eiere, skal det foreligge erklæring om arealoverføring. Erklæringen skal inneholde opplysninger om kjøpesum og verdi for beregning av dokumentavgift
  • Ved arealoverføring mellom landbrukseiendommer må det gis samtykke etter jordlova § 12
  • Der som de involverte eiendommene har ulik hjemmelshaver må det foreligge konsesjonsvedtak eller egenerklæring om konsesjonsfrihet 


Få tilbud

Hvis du ønsker at vi skal sende deg et tilbud på arealoverføring, klikk under og fyll inn informasjon i skjemaet. Så sender vi deg det innen kort tid.