Skip to the content

Byggesøknad

 

 

Terratec prosjekterer, søker om tiltak og utfører plassering og beliggenhetskontroll. I 2021 har vi søkt og fått godkjent omlag 100 hytter. 

For å sikre en god og forutsigbar gjennomføring av et byggeprosjekt kan Terratec tilby en pakke for å håndtere søknadsprosessen helt frem til ferdigattest. 

Pakken består av fire ulike prosesser: 

I. Prosjektering: I samarbeid med tiltakshaver, prosjekterer vi og finner den optimale plassering på tomta. Dette arbeidet danner grunnlaget for nødvendige snitt- tegninger som skal følge byggesøknaden til kommunen.  

II. Byggesøknaden – søknad om som oftest ett-trinns søknad om tillatelse til tiltak. Vi benytter Holte byggsøk 

III. Plassering: Når byggetillatelsen er gitt, kan Terratec påta seg utstikkingen av tiltaket i terrenget samt gjennomføre lovpålagt kontroll av plasseringen. 

IV. Søknad om ferdigattest. 

 

Terratec har sentral godkjenning som ansvarlig søker 

 

 Få tilbud

Hvis du ønsker at vi skal sende deg et tilbud på prosjekteringsunderlag og søknadspapirer, klikk under og fyll inn informasjon i skjemaet. Så sender vi deg det innen kort tid.