Skip to the content

Dispensasjonssøknader

For å kunne realiser dine planer, må du kanskje bygge litt ut over de begrensningene som byggereglene setter for akkurat det området der du skal bygge. Dispensasjon etter plan- og bygningsloven innebærer at det i enkelte tilfeller gjøres unntak fra bestemmelser i lov eller forskrift. Ingen har krav på dispensasjon, men vi som kjenner regelverket vet en del om hva som skal til og hvordan søknader om dispensasjon bør formuleres. Før søknaden sendes inn til kommunen vurderer vi alltid hvor godt søknaden er begrunnet, og om det er en viss mulighet for at søknaden kan bli godkjent.

Behandling av dispensasjonssøknader er belagt med kommunale gebyrer av varierende størrelse. Man kan spare betydelige kostnader ved å justere litt på søknaden i stedet for å sende inn en søknad som åpenbart vil bli avslått.

Våre saksbehandlere har behandlet mange dispensasjonssøknader og kjenner de kommunale og politiske prosessene. Vi vurderer gjerne din sak - det koster ingenting å spørre.Få tilbud

Hvis du ønsker at vi skal sende deg et tilbud på utarbeidelse av en dispensasjonssøknad, klikk under og fyll inn informasjon i skjemaet. Så sender vi deg det innen kort tid.