Skip to the content

Eiendomsjuridisk rådgivning

Fast eiendoms rettsforhold reiser mange spørsmål og skaper noen ganger krevende utfordringer, ikke bare for den som skal bygge, men også dersom du er nærmeste nabo til noen som skal bygge. Å oppføre et byggverk, eksempelvis et bolighus eller en flytebrygge, krever kunnskap om hvilke muligheter og begrensninger som gjelder for det aktuelle tiltaket. Terratec har juridisk ekspertise innenfor plan- og bygningsrett, matrikkel- og seksjoneringsloven. Vi kan tilby juridisk holdbare løsninger og smidige prosesser.

Terratec har ansatte med lang erfaring med kommunal og statlig saksbehandling og som dermed kjenner de offentlige prosessene. Vi har kunnskap som kan bidra til kortere saksbehandlingstid når ditt prosjekt skal realiseres – selvsagt til en fornuftig pris.

Opprettelse og endring av eiendom: Har du en eiendom som du ønsker å dele opp i mindre parseller? Ønsker du å kjøpe et større tilleggsareal av naboen? Kanskje grensen mot naboen trenger å justeres?

Vi er gode på eiendomsgrenser og hvordan disse kan endres. Vi kjenner de krav som stilles i blant annet plan- og bygningsloven og matrikkeloven. Vi kan hjelpe deg både med søknader overfor kommunen og med å inngå nødvendige private avtaler.Få tilbud

Hvis du ønsker at vi skal sende deg et tilbud på et rådgiving, klikk under og fyll inn informasjon i skjemaet. Så sender vi deg det innen kort tid.