Skip to the content

Grensejustering

Ved grensejustering kan en overfører mindre arealer mellom to tilgrensende eiendommer. Arealet kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 kvm. Det er på en måte en forenklet arealoverføring der panteretten følger de nye grensene.
Bestemmelsen om grensejustering har både en arealgrense og en verdigrense:
"Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte enhetene med mer enn folketrygdens grunnbeløp". Samtidig som arealet som arealet som overføres ikke kan være større enn 5 % av den minste av de involverte eiendommene. 

Grensejustering er ikke et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven – men justeringen må likevel «rekvireres» hos kommunen. Kommune vil gjerne gjøre vurderinger opp mot regulering og annet som i praksis gjør at man må lage en søknad for å få saken igjennom.

Terratec hjelper deg med prosessen.Få tilbud

Hvis du ønsker at vi skal sende deg et tilbud på justering av grenser, klikk under og fyll inn informasjon i skjemaet. Så sender vi deg det innen kort tid.