Skip to the content

Klage på vedtak

Vilkårlig byggesaksbehandling?

Har du opplevd urettmessig avslag på din byggesøknad? Er det stilt urimelige vilkår til ditt prosjekt? Vi avdekker raskt om kommunen har gjort feil under saksbehandlingen.
Terratec Eiendom har meget god erfaring med å få kommuner til selv å rette opp i saker der det er stilt urimelig tyngende vilkår for tillatelse, eller der det er gitt avslag på uholdbart grunnlag. På denne måten kan utbyggere spare verdifull tid og betydelige beløp.
Der det er behov for endringer av søknaden gir vi konkrete råd og anbefalinger om hvilke justeringer som må til.

For stort byggesaksgebyr?

Terratec Eiendom undersøker alltid om kommunens gebyrberegning er riktig. Noen ganger fakturerer kommunen alt for mye. Hvis ikke 12-ukersfristen for en dispensasjonssøknad overholdes, skal kommunen tilbakebetale 25% av det totale gebyret for hver uke fristen overskrides. Vi avslører om kommunen har tatt seg for godt betalt, og sørger deretter for at det overskytende refunderes.Få tilbud

Hvis du ønsker å vite mer om hva vi kan hjelpe deg med i forhold til klagesaker, klikk under og fyll inn informasjon i skjemaet. Så sender vi deg det innen kort tid.