Skip to the content

Kommunal saksbehandling

Kommunal saksbehandling 

Byggesaksbehandling 


Terratec levere byggesaksbehandling til kommuner med behov for hjelp. Vi har ansatte med lang erfaring fra kommunal saksbehandling etter plan- og bygningsloven, herunder behandling av byggesaker, klagesaker, ulovlighetsoppfølging, samt opprettelse og endring av eiendom. 

 
Saksbehandling etter lov om eierseksjoner 


Terratec bistår kommunen med saksbehandling etter eierseksjonsloven. I seksjoneringsaker er det ofte hastverk med utålmodige utbyggere og seksjoner som må tinglyses. Har du en rammeavtale med Terratec vi du kunne få hjelp når det koker. Da vi har erfaring både som søker og «myndighet» og også erfaring med alle sider av byggesaken kan vi vær til god hjelp 

 
Matrikkelføring 


Terratec Eiendom har flere sertifiserte matrikkelførere som kan påta seg å føre matrikkelen for din kommune. Vi kan både GIS/LINE matrikkelklienten og kartverksklienten og vi matrikkelfører både bygg, eiendom og adresser. 

 

Våre saksbehandlere er godt kjent med Acos WebSak. Vi kan enten jobbe via VPN eller med fysisk tilstedeværelse i kommunens lokaler – eller en kombinasjon.  

 

Alle kommuner trenger en rammeavtale på innen, byggesak, seksjonering, matrikkelføring, oppmåling og grunnerverv – Terratec leverer alt dette.