Skip to the content

Oppmålingsforretning

Hanne gjennomfører oppmålingsforretninger med Bane NOR på Farriseidet

Oppmålingsforretning på oppdrag fra Stat og kommuner
Dersom kommunen har kapasitetsproblemer kan vi steppe inn og gjennomføre forretningene. Terratec holder hundrevis av oppmålingsforretninger hvert år på vegne av kommuner og Bane NOR. Vi har erfarne bestyrere som gjennomfører hele prosessen fra varsling til overlevering av SOSI filer og ferdige protokoller for matrikkelføring. Vi har eiendoms- og matrikkeldata for hele landet, så det eneste vi trenger fra kommunen er delingsvedtaket.

Matrikkelføring uten fullført oppmålingsforretning (MUF)
Har kommunen kontroll med antallet MUF’er og frister? Å få fullført slike forretninger kan gjerne være vanskelig å prioritere. I slike saker er grenseplasseringen allerede avgjort. Dermed kan fullføringen være enkel å gjennomføre og sånn sett være ideell å sette bort. Gi oss kopi av vedtakene så holder vi kontroll på frister og gjennomføring.

Saksbehandling
Terratec Eiendom har flere ansatte med lang erfaring fra kommunal saksbehandling etter plan- og bygningsloven, herunder behandling av klagesaker og ulovlighetsoppfølging. Vi saksbehandler også etter eierseksjonsloven og matrikkeloven. Skulle kommunen ha behov for hjelp i en periode, kan Terratec Eiendom bistå med erfarne saksbehandlere innenfor byggesak og opprettelse, endring og seksjonering av eiendom.

Eiendomsfaglig rådgivning
I vårt fag kan man fra tid til annen komme opp i vanskelige problemstillinger og det er gjerne ikke så mange å spørre til råds. Må utearealet til seksjonene måles opp? Kan anleggseiendommen etableres slik? Hvordan håndterer man 0/0 eiendommer? Kan kommunen erklære seg som eier til offentlig veigrunn? Ta gjerne kontakt, så kan vi hjelpe deg. Det koster i alle fall ingenting å spørre.

Matrikkelføring
Terratec Eiendom har to matrikkelførere som kan påta seg å føre matrikkelen for din kommune, dersom det skulle være behov. Vi kan både GIS/LINE matrikkelklienten og kartverksklienten.Få tilbud

Hvis du ønsker at vi skal sende deg et tilbud på oppmålingsforretning, klikk under og fyll inn informasjon i skjemaet. Så sender vi deg det innen kort tid.