Skip to the content

Plassering og beliggenhetskontroll

Husplassering handler om å prosjektere, plasser og kontrollere et byggetiltaks plassering.

Tiltakets plassering bestemmes først på kartet ved en oppmålingsteknisk prosjektering. Tiltaket plasseres så ut i terrenget slik at grunnentreprenøren vet hvor byggegropa skal etableres. Når grusputa er lagt foretar vi en finstikking for nøyaktig å plassere tiltaket. Når bygget så er ferdig, og før søknad om ferdigattest, måles tiltaket inn på nytt for å dokumentere plassering - «som bygget kontroll». For søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven, kreves det en skriftlig ansvarsoppgave underskrevet av tiltakshaver og ansvarlig søker, samt kvittering fra foretak som har påtatt seg et definert ansvar.

Vi kan stå som ansvarlig foretak for:
• Prosjekteringen, herunder prosjektering av tiltakets beliggenhet i horisontalplan og høyde med tilhørende terrengendringer, samt inntegning av dette i situasjonsplanen/situasjonsplanrisset
• Kontroll av prosjekteringen
• Stikking av tiltaket og kontroll av tiltakets beliggenhet – beliggenhetskontroll

Plassering og beliggenhetskontroll eller husplassering er underlagt Terratecs kvalitetssikringssystem og system for avviksrapportering – noe som gjør at vi stadig forbedrer vårer rutiner og minimerer risikoen for feil.

Husplassering tilbyr vi til fastpris slik at du som kunde kjenner kostnaden før jobben er utført.

 

 Få tilbud

Hvis du ønsker at vi skal sende deg et tilbud på plasserings og beliggenhetskontroll, klikk under og fyll inn informasjon i skjemaet. Så sender vi deg det innen kort tid.