Skip to the content

Seksjonering

Hvis en eiendom skal eies av flere personer sammen, og eierne skal ha enerett til hver sin bruksenhet i bygningsmassen, må eiendommen seksjoneres.
Seksjonering av en eiendom består i å identifisere og registrere de ulike boenheter og næringsareal som eierne av eiendommen skal ha eksklusiv bruksrett til. I tillegg kommer de arealer som skal være felles.


Det kan også registreres tilleggsareal inne eller ute som skal knyttes til ulike seksjoner, f.eks. parkeringsplasser og boder.
Resultatet av en seksjonering er at hver boenhet og/eller næringsareal får en egen matrikkelbetegnelse, (gnr. bnr. snr.) og det lages vedtekter som regulerer forholdene omkring bruken av fellesareal, drift- og vedlikehold og forhold mellom sameierne med mer.

Må utearealet måles opp? Hva må leveres inn av tegninger og koordinater og hvordan fyller man ut begjæringen? Du lurer kanskje også på om det må betales dokumentavgift?

Terratec AS kan bistå med seksjonering av eksisterende, nyoppførte eller planlagte bygg. Vi kan også bistå med reseksjonering dersom seksjoner endres, slås sammen eller tilleggsdeler skal bytte eier.


Ta gjerne kontakt, så hjelper vi deg.Få tilbud

Hvis du ønsker at vi skal sende deg et tilbud på seksjonering, klikk under og fyll inn informasjon i skjemaet. Så sender vi deg det innen kort tid.