Skip to the content

Seksjonering

Eksempel på situasjonsplan i forbindelse med seksjonering.

Hvis en eiendom skal eies av flere personer sammen, og eierne skal ha enerett til hver sin bruksenhet i bygningsmassen, må eiendommen seksjoneres. Dette er vanlig når store bygninger har flere leiligheter, også kalt selveierleiligheter, eller kontorer og butikklokaler. Et rekkehus eller en eiendom med flere frittliggende hus, kan også organiseres som et eierseksjonssameie. Her kan man også dele opp utearealet som tilleggsdeler i grunnen. Slik får hver enkelt seksjon eksklusiv bruksrett til sin del av hagen eller parkeringsplassen. Til mange praktiske formål kan dette sidestilles med fradeling.

Må utearealet måles opp? Hva må leveres inn av tegninger og koordinater og hvordan fyller man ut begjæringen? Terratec har erfaring med seksjonering og vil gjerne hjelpe deg med disse spørsmålene.

Bor du i et etablert eierseksjonssameie og trenger å reorganisere hvem som eier hva? Skal leiligheter slås sammen, skal parkeringsplasser og boder omfordeles eller selges? Skal kontorlokaler gjøres om til leiligheter? Da må eiendommen reseksjoneres.
Da må det kanskje utarbeides nye tegninger, og kanskje du trenger hjelp til å fylle ut begjæring? Du lurer kanskje også på om det må betales dokumentavgift? 

Ta gjerne kontakt, så skal vi hjelpe med å svare på spørsmålene dine. Få tilbud

Hvis du ønsker at vi skal sende deg et tilbud på seksjonering, klikk under og fyll inn informasjon i skjemaet. Da kommer vi fort med et tilbud innen kort tid.