Skip to the content

Drone

Bruk av drone er en kostnadseffektiv metode for å kartlegge mindre områder på kort tid. Droner benyttes for å fotografere et definert område eller objekt med mange overlappende bilder for deretter å kunne benytte fotogrammetri til å skape enkeltpunkter eller punktskyer der representere virkeligheten. Denne teknologien gir deg et godt overblikk og muliggjør datafangst uten å forstyrre evt. drift og trafikk i et gitt område.

Typiske leveranser med denne metoden er:

 • Ortofoto
 • Skråfoto
 • Overflatemodeller (DSM)
 • Terrengmodeller (DTM)
 • 3D modeller
 • Visualiseringsmodeller
 • Kartlegging
 • Grunnlag for mengdeberegning
 • Fotos til dokumentasjon
 • Utvikling i område
 • Framdrift på ditt byggeprosjekt
 • 360 graders oversikts bilder (som street views bare fra luften)
 • Periodiserte innsamlinger av bilder
 • m.m

Eksempler på anvendelsesområder kan være byggeplasser, anleggsområder, grustak, en tomt, et bygg m.m.
Terratec innehar tillatelse til å gjennomføre droneoperasjoner under RO3 gjennom vårt datterselskap Blom Aviation. Alle våre operatører er sertifiserte og godkjente operatører.


Hvis du lure på om datafangst med drone er den riktige metode for deg, så ta kontakt med oss i Terratec, da skal vi hjelpe deg med gode råd.
Benytter du Terratec som leverandør vil du samtidig få mulighet for å få tilgang til dine data online på vår portal MAPSPACE. Her kan du enkelt få tilgang til dine data i nettleseren din. Du kan se på bilder, du kan se på laserdata og punktskyer, du kan gjennomfører målinger og mye mer. For mer informasjon om MAPSPACE klikk her. Eksempel på 360 graders foto fra drone lagt inn i MAPSPACE ses på bildet under.