Skip to the content

Flybåren datafangst

Flybåren datafangst er en fellesbetegnelse for datafangst hvor en avansert sensor installeres i enten fly eller helikopter. Helikopter benyttes oftest til korridorkartlegging (for eksempel kraftnett, vei, jernbane) eller mindre prosjekter som har høye krav til detaljeringsgrad og nøyaktighet. Fly benyttes som regel til prosjekt som dekker større områder og som varierer i større grad med hensyn til detaljeringsgrad og nøyaktighetskrav. 

Terratec er en ledende aktør på dette området i Nord-Europa og har en bred sensorportefølje og lang erfaring fra gjennomføring av flybårne kartleggingsprosjekter. Vi gjennomfører operasjoner både i Norge og i utlandet. 

 

Laserskanning

Laserskanning er etter hvert blitt en anerkjent metode for å digitalisere terreng i 3D. Terratec har ...

Vertikalfotografering

Terratec tilbyr vertikalfotografering fra fly med flere digitale høyoppløselige kamera. Kameraene ta ...

Skråfoto

Terratec har god ekspertise på å utvikle nye løsninger som ivaretar ulike kundebehov. Vi har blant ...

Hyperspektrale vertikalbilder

Bilder i flere fargekanaler kalles multispektral avbildning, som for eksempel et ortofoto med rød, g ...