Skip to the content

Laserskanning

Laserskanning er etter hvert blitt en anerkjent metode for å digitalisere terreng i 3D. Terratec har lang erfaring på området og var den første aktøren i Norge som startet med flybåren og senere bilbåren laserskanning. 

Innmålingen skjer ved at en avansert laserskanner sender ut lysbølger som reflekteres tilbake til sensoren. Ved avansert prosessering blir returene sammenstilt til en 3-dimensjonal punktsky. Antall punkter per m² vil variere fra 1 opp til over 100 punkter per m², avhengig av hvor høyt over bakken flyet befinner seg.

Fordelen med flybåren laserskanning er at man kan få meget god dokumentasjon av bakke selv i områder med mye vegetasjon. Dette gjør at metoden vil kunne beregne en terrengoverflate med vesentlig større nøyaktighet og pålitelighet enn med andre teknikker. 

Punktskyen bearbeides videre ved å skille ulike objekter som terrengoverflate, vegetasjon, bygninger, kraftlinjer etc.

Et vanlig produkt er en terrengmodell (DTM) som vil være svært verdifull for prosjektering av ny infrastruktur som eksempelvis veier, jernbane og kraftlinje. Denne kan også brukes til å beregne masseforflytninger og kostnader knyttet til dette mellom byggherre og entreprenør. Vi lager også overflatemodeller (DOM) som inkluderer vegetasjon, bygninger og andre objekter som har stor nytteverdi ved eksempelvis støyberegninger og siktanalyse.

Ved siden av lasersensoren finnes et fotokamera som gir høyoppløselige bilder. Bildene kan settes sammen til en bildemosaikk (ortofoto) som ofte er et nyttig tilleggsprodukt. 

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om flybåren laserskanning.