Skip to the content

Vertikalfotografering

Terratec tilbyr vertikalfotografering fra fly med flere digitale høyoppløselige kamera. Kameraene tar pankromatiske bilder (svart-hvitt), RGB-fargebilder og infrarøde bilder (CIR) og basert på dette leverer vi ulike bildeprodukter. Typisk oppløsning eller GSD (Ground Sampling Distance) varierer fra 5 cm opp til ca. 30 cm avhengig av flyhøyde.

Bildene er brukt i store deler av den offentlige forvaltning, hvor Terratec over mange år har vært leverandør av vertikalfoto til innkjøpssamarbeidet Geovekst.

Videoen under beskriver hvordan datafangsten foregår, og hva som påvirker datafangsten. 

Kameraet står montert i en gyrostabilisert ramme som sørger for at objektivet alltid peker tilnærmet rett ned. Under innsamling brukes GNSS/IMU for direkte og nøyaktig georeferering av bildene. I tillegg har Terratec utviklet programvaren TerraPos, som brukes til etterprosessering av GNSS/IMU-data, hvilket er en viktig brikke for å sikre effektiv produksjon og høy kvalitet på resultatet. 

Les mer om TerraPos her.

Etter fotograferingen vil det utføres en bildeprosessering hvor produktet optimaliseres etter kundens krav. Det gjør at våre bilder har god detaljsynlighet og homogenitet både i lys- og skyggeområder.

Typiske anvendelser er:

  • Ortofoto fra både RBG og CIR bilder
  • Kartlegging ved bruk av fotogrammetri
  • Skogtaksering
  • Vegetasjonskartlegging
  • Flomsonekartlegging
  • Terrengmodeller basert på bildematching