Skip to the content

Grunnerverv

Våre ansatte som jobber med grunnerverv har lang erfaring fra store og små prosjekter. Grunnerverv er å sikre tilgang på areal på vegne av en byggherre eller tiltakshaver for å gjennomføre store eller mindre byggeprosjekter. Prosessen skjer ved minnelige forhandlinger om grunn og rettigheter der vi skriver en avtale, og byggherre/tiltakshaver får tilgang på arealet og eiendommen.

Offentlige myndigheter, utbyggere og enkelte andre tiltakshavere kan få rett til å erverve grunn og rettigheter ved tvang, dvs ekspropriasjon. Vi kan bistå i en slik prosess, med forhandlinger, forberedelse til skjønn og bistand ved selve skjønngjennomføringen.

Vårt hovedfokus er å få til avtaler ved minnelige forhandlinger. I en grunnervervprosess er kunnskap innenfor gjeldene lovverk og rettspraksis sentral. Likeledes er prinsipp for verdsetting avgjørende for å få til en minnelig avtale. Men det som er avgjørende for å få til en minnelig og fleksibel avtale er å behandle grunneier på en god og riktig måte. Ansatte i Terratec har lang erfaring med forhandlinger og er kjent for å oppnå en stor andel minnelige avtaler.

Private grunneiere som blir berørt av grunnerverv og/eller ekspropriasjon, kan vi bistå med faglige og juridiske råd.Få tilbud

Ønsker du et tilbud på grunnerverv, så klikk her og fyll inn skjemaet. Så sender vi deg det innen kort tid.