Skip to the content

Industriell oppmåling

Terratec leverer industrielle oppmålingstjenester til bl.a. olje- og gassindustrien, mekanisk industri, prosessindustrien, og kraftindustrien.

Våre industrielle oppmålingstjenester går i hovedsak ut på å verifisere, kontrollere og inspisere objekters geometri, dimensjon og posisjon. Måleobjektene kan være alt fra mindre komponenter i kompositt til store fartøy i stål, men formålet med måleoppgavene er ofte like. Våre måleverktøy kan digitalisere, posisjonere og kartlegge måleobjektene med målenøyaktighet tilpasset kundens behov. Måleobjekter har ulike toleranser, men normalt arbeider vi i prosjekter hvor måleusikkerheten kan utgjøre fra +/- 5 millimeter til +/- 0.01 millimeter. Vi rapporterer iht. oppgitte krav og standarder (NORSOK, ISO 8015 osv.) og vil være en kompetent sparrings- og samarbeidspartner for våre kunder.

Terratec leverer industrielle oppmålingstjenester både on- og offshore med hele verden som nedslagsfelt!

Lokalt fastmerkenett (grid)

Terratec etablerer og oppretter lokale referanse- og koordinatsystemer på plattformer, rigger, skip ...

Situasjonskartlegging

Terratec digitaliserer og kartlegger installasjoner, anlegg, områder og objekter i alle størrelser, ...

Prefabrikasjonsmålinger

Terratec bistår kunder med oppmåling under fabrikasjon av ulike objekter. Formålet med dette arbeide ...

Tredjepartsverifikasjon og geometrisk kontroll

Terratec foretar uavhengige geometriske kontroller av toleransekritisk utstyr, på vegne av systemlev ...

Installasjonshjelp

Terratec posisjonerer og guider utstyr og objekter til riktig posisjon og lokasjon. En typisk oppgav ...

Sluttdokumentasjon

Enten det er deler til en vindmølle eller et rør som skal offshore, så ønsker gjerne mottaker å være ...