Skip to the content

Dybdekartlegging

Terratec utfører topografisk dybdekartlegging med enkeltstråle-, flerstråle- eller multistråle-ekkolodd, flybåren multispektral batymetrisk og topografisk LiDAR og profilering. Med multistråle-ekkolodd støttet av bevegelsessensor, samler vi inn bunndata med god nøyaktighet.

Bildet under viser kombinasjonen av flybåren batymetrisk laser og ekkolodding, der en kartlegger både på land og i sjøen samtidig, og dermed får en god kartlegging av overgangssonen mellom land og vann.

Måledata fra profilering, multistråle-ekkolodd og flybåren batymetrisk LiDAR samkjøres, og ut fra dette utledes det 3D-modeller (DHM, DTM), kotekart, klassifisert punktsky etc., samt høyoppløselige bildeprodukter som ortofoto eller enkeltbilder på alle standardformat.

Aktuelle oppmålingsoppdrag innbefatter blant annet:

  • Sjøbunnskart i havneområder, farleder og kystnære områder
  • Elver
  • Innsjøer
  • Kraftmagasin
  • Inspeksjon av installasjoner, fyllinger og moloer.

Til posisjonering benyttes GNSS-utstyr hvor det måles ved hjelp av RTK eller CPOS. Ved måling med GNSS-utstyr registreres høyden til sensoren automatisk. Dette gjør at målingene er uavhengig av tidevann og vannstand i elver, sjø og vann.

Data fra Kvina elven samlet inn med Bathymetri og supplert med multistråle ekkolodd.
Data fra Kvina elven samlet inn med Bathymetri og supplert med multistråle ekkolodd.

  DTM for Kvina elven, objekter og vegetasjon er fjernet.
DTM for Kvina elven, objekter og vegetasjon er fjernet.

 

For mer informasjon omkring dybdekartlegging og ekkolodding i Terratec, klikk her.'