Skip to the content

NVDB/FKB tjenester

NVDB og FKB data for vei og tilstøtende områder, kartlagt på bakgrunn av data samlet inn med mobile mapping

Terratec har dyptgående kompetanse på krav og oppbygging av datasett for registrering og leveranse av data til kartbasen FKB og veginformasjonsdatabasen NVDB. Ved flere store og komplekse veiprosjekt har Terratec stilt med kontrollingeniør og vært med å bygge opp dokumentasjonsdata fra grunnen, enten engasjert direkte under byggherre eller som underleverandør til entreprenør eller konsulent.

I tillegg har Terratec i samarbeid med driftsentreprenør stått for massiv ajourføring av NVDB-data i driftskontraktområde Gauldal i Trøndelag. Ved arbeid på veganlegg blir dataset etablert i samråd med entreprenøren. De spesifikke egenskapene for hvert objekt blir hentet fra entreprenørs dokumentasjon og kodet direkte i felt.

Terratec sørger for å ferdigstille leveransene og sy sammen geometri med egenskaper. Ferdige datasett kodes i henhold til gjeldende standarder og leveres som SOSI, eventuelt på andre ønskede formater.

For lengre strekninger vil det være effektivt å gjøre innsamling med bilbåren laserskanning. Da vil registrering og vektorisering effektivt kunne gjøres fra punktskyen og leveres i henhold til gjeldende standarder. 

 Få tilbud

Hvis du ønsker at vi skal sende deg et tilbud på registrering av NVDB-data, klikk under og fyll inn informasjon i skjemaet. Da kommer vi fort med et tilbud innen kort tid.