Skip to the content

Ortofoto

Et ortofoto er et flybilde som er gitt samme geometriske egenskaper som et kart, dvs. det har lik målestokk overalt og ligger korrekt plassert på jordoverflaten. Dermed kan det gjøres korrekte målinger, visninger og analyser direkte i det detaljrike bildet.Kvaliteten i ortofotoet avhenger av oppløsningen i flybildene, kvaliteten på inputdataene forøvrig og på arbeidet som blir utført i selve ortofotoproduksjonen. Som totalleverandør har Terratec en stor fordel i form av kontroll over alle medvirkende prosesser (flyfotografering, navigasjonsprosessering, bildeorientering, produksjon av høydemodeller, kartkonstruksjon og ortofotoproduksjon) og innehar høy kompetanse og lang erfaring innenfor alle berørte disipliner.

Ortofotoproduksjonen har en rekke kvalitetskontroller for å sikre at kvaliteten blir god. I forbindelse med ferdigstilling og godkjenning kontrolleres hele ortofotomosaikken systematisk. Det gjøres kontrollmålinger og en rapport som dokumenterer produksjonen og oppnådd kvalitet blir utarbeidet.

Ortofoto er meget anvendelig produkt. Det er et selvskrevet lag i GIS-databaser og brukes ofte til kartlegging og planlegging av areal- og ressursbruk, underlag for prosjekteringsarbeider og arealanalyser, og fotorealistiske presentasjoner av ulik art for beslutningstakere og publikum. Med relativ enkel programvare kan brukeren selv gjøre målinger og analyser med ortofotoet som bakgrunn.