Skip to the content

Landmåling

Alle typer bygg-, infrastruktur- og samferdselsprosjekter er avhengig av oppmåling for å kunne planlegges og gjennomføres med kvalitet. Terratec er spesialister innenfor dette fagområdet og har bygget opp en solid erfaring over mer enn 15 år. I vår oppmålingsvirksomhet har vi ca. 70 ansatte som leverer prosjekter over hele landet. 

Vår oppmålingsavdeling tilbyr flere ulike målemetoder; tradisjonell landmåling, 3D laserskanning og georadarmålinger. Utfra dette kan vi levere mange ulike produkter og tjenester, alt etter kundens ønske.

Vårt mål er å bygge tillit og etablere gode, langsiktige relasjoner til våre kunder. Det har vi klart ved å levere gode produkter og tjenester, med riktig kvalitet til ønsket tid. Vi har et uttalt mål om å holde instrumentparken oppdatert, og kontinuerlig utvikle kompetanse og produksjonsmetoder i vårt team. 

Vårt kundeløfte:

Når du kjøper oppmålingstjenester fra oss kan du forvente at...

    • Vi møter som avtalt, og er fleksibel når du trenger det
    • Vi har høy faglig kompetanse og moderne teknologi, og vil derfor kunne anbefale gode løsninger
    • Vi lytter til deg slik at vi sammen finner gode løsninger
    • Vi sørger for god dialog før, under og etter jobben, for å forsikre oss om at du blir fornøyd

 

Produksjonsmåling og stikning

Terratec sin dedikerte landmålingsavdeling leverer stikning og innmåling i hele landet.  Terratec g ...

Fastmerker og grunnlagsnett

Fastmerker og grunnlagsnett er grunnsteinen i all oppmåling. Terratec har lang erfaring med nettopp ...

Terrengmodell og situasjonsmåling

Vi gjennomfører måling av eksisterende situasjon og terreng for prosjektering, dokumentasjon og kont ...

Spormåling Bane

Måling på jernbane er et av våre fokusområder. Vi har arbeidet på bane i hele landet og har et inngå ...

Laserskanning

Laserskanning er en effektiv metode for å dokumentere og digitalisere et bygg, en vei eller terreng ...

Prosjektstøtte og kontrolltjenester

Er du usikker på om grunnlagsdata stemmer? Har entreprenøren lagt rør og ledninger i henhold til opp ...

Rådgivning

Tidlig involvering av fagfolk med erfaring og kompetanse innenfor geomatikk, vil ofte være både tids ...

Setningsmåling og presisjonsnivellement

Terratec gjennomfører setningsmåling og presisjonsnivellement i alle skala. Målingene gjennomføres m ...

VA-måling

Kum 3d Mesh by TerratecAS on Sketchfab VA-måling gjennomføres både med tradisjonell landmåling, s ...

NVDB/FKB tjenester

Terratec har dyptgående kompetanse på krav og oppbygging av datasett for registrering og leveranse a ...