Skip to the content

Fastmerker og grunnlagsnett

Frode er sikret og holder på å montere fastmerke på søyle.

Fastmerker og grunnlagsnett er grunnsteinen i all oppmåling. Terratec har lang erfaring med nettopp dette. Vi bistår ofte i planleggingsfasen med rådgivning på hvordan grunnlagsnettet skal etableres og hvilke målemetoder som vil være mest hensiktsmessige. Våre fagressurser på dette område er godt kjent med gjeldende krav fra myndigheter og andre offentlige instanser som definerer retningslinjer for etablering, måling, beregning og dokumentasjon av grunnlagsnett.

Målingene gjennomføres med både statisk GNSS, totalstasjon og niveller. Alle leveranser gjennomgår en kvalitetskontroll i henhold til gjeldende regelverk og interne kontrollrutiner før det leveres til kunden. 

Trenger du å etablere eller revidere fastmerker og grunnlagsnett, vil Terratec være en viktig støttespiller igjennom hele prosessen. 

Få tilbud

Hvis du ønsker at vi skal sende deg et tilbud på fastmerker, klikk under og fyll inn informasjon i skjemaet. Da kommer vi fort med et tilbud innen kort tid.