Skip to the content

Produksjonsmåling og stikning

Stikning i forbindelse med utbyggingen av Bjørvika.

Terratec sin dedikerte landmålingsavdeling leverer stikning og innmåling i hele landet. 

Terratec gjennomfører landmåling på prosjekter innenfor bygg- og anleggsvirksomhet i hele landet. Våre oppmålingsingeniører har bred erfaring fra ulike type prosjekter og vil være en trygg og god løsning. Vi vet også hvor viktig god kommunikasjon mellom oppmålingsingeniøren og kunden er for en effektiv gjennomføring av prosjektet. 

Vi anvender landmålingsutstyr fra anerkjente merker som Trimble og Leica Geosystems. Alle instrumenter gjennomgår årlig service og kontrolleres jevnlig internt. 
Sammen med spesialutstyr som terrestrisk skanner, håndholdte skannere og 360-grader kamera tilbyr vi en komplett pakke av både tradisjonelle instrumenter og mer teknologiske instrumenter til å levere akkurat det du som kunde trenger. 

Alle oppmålingsingeniører arbeider direkte med 3D tegninger (DWG/IFC/VIPS) slik at det blir kort ledetid fra måling til bruk av dataene og risiko for feil minimeres. 

Vi har tilgang til flere programvarer for behandling av data og er vant med å jobbe og levere data direkte fra de ulike webhoteller som anvendes – Interaxo, Byggnet, E-room m.m.


Typiske arbeidsoppgaver vi utfører som ansvarlig for landmåling vil være:

  • Oppmålingsteknisk prosjektering av tiltak
  • Utsetting for produksjon – både på veg, bane og bygg
  • Kontrollmåling av som-bygget
  • Måling for FDV, NVDB og FKB
  • Mengde- og volumberegning
  • Oppfølgning av kontrakt
  • Kontroll og supplering av 3D-modeller


Få tilbud

Hvis du ønsker at vi skal sende deg et tilbud på våre stikningstjenester, klikk under og fyll inn informasjon i skjemaet. Da kommer vi fort med et tilbud innen kort tid.