Skip to the content

Prosjektstøtte og kontrolltjenester

Er du usikker på om grunnlagsdata stemmer? Har entreprenøren lagt rør og ledninger i henhold til oppdragsbeskrivelsen? Er veibygningen i henhold til gjeldende krav?

Trenger du spesialistkompetanse innenfor geomatikk så kan vi hjelpe deg med dette. Vår unike kompetanse innenfor geomatikk og forståelse for kontrakt og standarder gjør at vi kan fungere som et bindeledd mellom prosjekterende og utførende på prosjekter.

Terratec vil kunne være en viktig aktør igjennom hele prosjektet og levere ulike tjenester i de ulike fasene av prosjektet: 

Planfasen

 • Innsamling av prosjekteringsdata for terreng og infrastruktur
 • Opprettelse av grunnlagsnett
 • Kontrollere og sammenstille eksisterende grunnlagsdata/3D-modeller
 • Transformasjon av kartdata til prosjektets koordinatsystem
 • Veiledning i krav til utførende

Utførendefasen

 • Vedlikehold og supplering av grunnlagsnett
 • Kontroll av 3D-modeller, volumberegning og mengder i henhold til kontrakt
 • Geometrisk kontroll og as-built-dokumentasjon
 • Fremdriftskartlegging/overvåkning fra luft med både bilder og punktsky
 • Utarbeidelse av målebrev

Overlevering 

 • As-built-dokumentasjon
 • NVDB og FKB leveranse
 • Skanning og BIM modellering av ferdig prosjekt
 • Levering av målebrev

 Få tilbud

Hvis du ønsker at vi skal sende deg et tilbud på geomatikk støtte i ditt prosjekt, klikk under og fyll inn informasjon i skjemaet. Da kommer vi fort med et tilbud innen kort tid.