Skip to the content

Spormåling Bane

Måling på jernbane er et av våre fokusområder. Vi har arbeidet på bane i hele landet og har et inngående kjennskap til teknisk regelverk, samt krav til oppmåling og koding i henhold til instrukser fra Bane NOR og andre baneforvaltere.

Måling for bane gjennomføres både for prosjektering, utbygging, kontroll og vedlikehold. Typiske oppgaver innenfor banemåling er:

  • Opprettelse av fastmerker etter gjeldende standarder (GVUL)
  • Innmåling av spor og andre jernbanetekniske objekter for prosjektering
  • Innmåling og skanning av omkringliggende terreng for utarbeidelse av terrengmodeller
  • Måling av spor for justering og fornyelse
  • Produksjon av baks- og løfteskjema eller ALC-fil for pakkmaskin
  • Kontrollmåling av eksisterende spor

For større områder gjennomføres banemåling for både prosjektering og kontroll med bilbåren laserskanning. Det er en unik metode for å samle inn data for lengre strekninger på kort tid. Skanningen kan i tillegg suppleres med georadarmåling, slik at det også gjennomføres en kartlegging av hva som finnes under skinnegangen. Få tilbud

Hvis du ønsker at vi skal sende deg et tilbud på innmåling av jernabne, klikk under og fyll inn informasjon i skjemaet. Da kommer vi fort med et tilbud innen kort tid.