Skip to the content

Terrengmodell og situasjonsmåling

Innmåling av bru på Hitra med kikkert, i forbindelse med terrengmodell.

Vi gjennomfører måling av eksisterende situasjon og terreng for prosjektering, dokumentasjon og kontroll.

Gjennom tett dialog med oppdragsgiveren blir vi enige om beste løsningen for måling og leveransen. Terratec har lang og god erfaring med utførelsen av denne type oppdrag og kan være en viktig støttespiller i prosessen med å kartlegge behovet for måling og leveranseformen. Vi anvender både tradisjonelle landmålingsinstrumenter og mer spesialiserte instrumenter som terrestriske skannere for datainnsamlingen. Ofte i kombinasjon med hverandre. Dataene blir etterbehandlet for kontrollert innen leveransen, de kodes i henhold til kravspesifikasjon for det spesifikke oppdraget.

Terratecs styrke er at vi kombinerer data samlet inn med ulike sensorer, til en komplett modell.

I forbindelse med prosjektering er det viktig at det er samsvar mellom grunnlagsmålingene og senere produksjonsstikningen. Dette er noe vi er veldig oppmerksomme på. Vi tilstreber alltid, der det er relevant, å måle og etablere hjelpepunkter samtidig med den første situasjonsmåling eller terrengmåling. Slik vil senere målinger blir i samsvar med utgangspunktet. Få tilbud

Hvis du ønsker at vi skal sende deg et tilbud på terrengmodeller, klikk under og fyll inn informasjon i skjemaet. Da kommer vi fort med et tilbud innen kort tid.