Skip to the content

Laserskanning av bygg

Med moderne teknologi dokumentere og generer vi digital tvilling av ditt bygg!

Når du skanner innvendige områder er det avgjørende datainnsamlingen utføres så raskt som mulig slik at man unngår å forstyrre driften i bygget. Terratec gjennomfører prosjekter over hele landet med skanning til ferdig leveranse på kort tid. Vi leverer skreddersydde løsninger til kundens behov og kombinerer ulike sensorer for å kunne levere et optimalt produkt. Vi jobber de nyeste og mest avanserte teknologiene, noe som gjør oss i stand til å skalere og tilpasse oppgaven på nivået av hastighet, presisjon og detaljer. Dette betyr at vi skanner og utarbeider nøyaktig de 3D-modellene som matcher behovene til prosjektet ditt.

Din digitale tvilling gir en nøyaktig og visuell modell som gir mulighet til å digitalisere prosesser for drift, vedlikehold og forvaltning. Den digitale tvilling som et resultat av laserskanning gir et fullstendig grunnlag for å planlegge og utvikle ideer. Med skanning av bygg og utarbeidelse av digitale tvillinger sparer du både tid og penger fordi du kan teste om ideene fungerer i en realistisk digital tvilling som f.eks. en BIM-modell før du setter i gang arbeider i virkeligheten - Du minimerer risikoen for feil! 

Med bærbar laserskanningsteknologi skanner vi og tar 360-graders bilder samtidig. Det bærbare systemet er enkelt å benytte også i mer kompliserte bygningsdeler som trappehus og kjellere, eller fasader. Effektiviteten er høy; vi kan laserskanne 5000-8000 m2 per dag (avhengig av hvordan bygget ser ut). Ved skanning oppnås en nøyaktig, georeferert og målestokksriktig punktsky. I noen prosjekter er det nødvendig med høyere nøyaktighet enn den som oppnås med bærbare systemer, i disse tilfellene benytter vi terrestriske laserskannere i stedet. Ved å benytte terrestriske skannere blir nøyaktigheten bedre samtidig går tidsbruken opp. Punktskyen kan klassifiseres og fargelegges, og er grunnlag for 2D-tegninger eller BIM-modell. 

Typiske leveranser:

  • Punktskyer
  • Avvikskontroll
  • As built dokumentasjon
  • BIM modell
  • 2D plantegninger
  • Digitale tvillinger

Med Terratec på laget får du en trygg og erfaren samarbeidsparter med stor kompetanse innen faget. Vi leverer prosjekter i hele landet på kort varsel. Kontakt oss når du har behov for skanning!

 Få tilbud

Hvis du ønsker at vi skal sende deg et tilbud på georadarundersøkelser, klikk under og fyll inn informasjon i skjemaet. Da kommer vi fort med et tilbud innen kort tid.