Skip to the content

TerraPos

TerraPos er egenutviklet programvare for beregning av nøyaktig posisjon og orientering for bevegelige sensorer. Programvaren er basert på etterprosessering av data fra hovedsakelig satellittnavigasjonsmottakere og treghetssensorer (gyroer og akselerometre). TerraPos har vært tilgjengelig på det internasjonale markedet siden 2006, og er siden benyttet på alle jordens kontinenter. Våre kunder har basert seg på nøyaktige posisjoner fra TerraPos for sine fly, helikoptre, skip og biler til bruk innen hydrografisk kartlegging, flyfotografering, laserskanning, gravimetri, bakkepenetrerende radar, osv.

TerraPos er spesielt utviklet for å takle vanskelige måleforhold, og baserer seg på å utnytte alle tilgjengelige måledata. Det innebærer bl.a. full støtte for alle globale og regionale satellittsystemer (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NAVIC), samt alle regionale satellittbaserte støttesystemer (f.eks. WAAS og EGNOS).

Det vil alltid være områder eller perioder der satellittnavigasjon ikke er mulig, og TerraPos kan derfor utnytte en rekke andre støttesensorer (f.eks. odometer, kompass, o.l.).

TerraPos er leverandørnøytralt, og kan benytte data på en rekke industristandard formater. Eksportmodulen er meget fleksibel, og sørger for at nøyaktig posisjon og orientering kan gjøres tilgjengelige for ethvert behov.

Alle programmoduler kan kjøres enten interaktivt i et grafisk miljø, eller som del av skript i automatiserte produksjonsløyper. Både Windows og Linux er fullt ut støttet.

Vi har et sterkt kompetansemiljø innenfor posisjonering og kan også levere rådgivningstjenester innenfor dette område. 

Les mer i faktaarket for TerraPos, her.Få tilbud

Skal vi sende deg et tilbud på TerraPos? Klikk under og fyll inn informasjon i skjemaet. Så sender vi deg et tilbud så rakst som mulig.