Skip to the content

Trafo stasjon

Eksempelvideo på laserdata og modellering av  trafo stasjon utarbeidet av Terratec på bakgrunn av data samlet inn med egne sensorer.