Skip to the content

Infrastruktur

Eksempelvideo på punktskyer og modeller utarbeidet av Terratec på bakgrunn av data samlet inn med egne sensorer. 

 

Video - Prosjekteringspakken vei

Video - Innheredsvegen

Video - Tunnel

Video - Georadar

Video - Stockholm Havn

Video - Hammerfest Havn

Video - Bislett

Video - TLS Myrdal Stasjon