Skip to the content

Innheredsvegen - Laserskanning av terreng og kummer

Eksempelvideo på prosjekteringsunderlag innsamlet med laserskanning. Viser terrenget som er skannet og i er 200 kummer laserskannet i dette prosjektet.